Zijn uw til en hijsmiddelen al Gekeurd?

Neem contact op

Keuren til en hijsmiddelen

Zijn uw til en hijsmiddelen al gekeurd?
Door uw til en hijsmiddelen periodiek te laten keuren, zullen deze middelen zelden aanleiding zijn tot een ongeval. Daarnaast is het ook wettelijk verplicht om het hijsmateriaal minimaal jaarlijks te keuren. Naast dat het verplicht is, is het uiteraard ook verstandig om uw til en hijsmiddelen periodiek te laten keuren op werking en veiligheid. U moet er immers op kunnen vertrouwen.

Tool Care Nederland keurt uw til en hijsmiddelen. Maak vandaag nog een afspraak.

Op locatie

Flexibel

Merkonafhankelijk

Wat wordt bedoelt met keuren til en hijsmiddelen?

Onder het keuren van til en hijsmiddelen vallen veel verschillende items.
De meest voorkomende til en hijsmaterialen staan hieronder opgesomd:

  • Takels
  • Stroppen
  • Hijsogen
  • Hijsbanden
  • Sluitingen
  • Spanbeugels
  • Klemmen
  • En meer!

Alle til en hijsmiddelen worden gekeurd op werking en veiligheid.

Waarom keuren til en hijsmateriaal

Wettelijk is het verplicht om uw til en hijsmiddelen jaarlijks te laten keuren. Hoewel het verplicht is om uw til en hijsmateriaal jaarlijks te laten keuren, spreekt het voorzich dat het naast de verplichting, ook belangrijk is voor de veiligheid van uw collega’s.

Naast de jaarlijkse inspectie dient de het til en hijsmateriaal ook minimaal eens in de vier jaar beproeft te worden. Dit wordt uiteraard meegenomen met de jaarlijkse keuring.

Veiligheid is niet alleen voor u maar ook voor uw medewerkers erg belangrijk. Laat uw til en hijsmiddelen dus periodiek keuren!