Keuren van Arbeidsmiddelen

Zijn uw arbeidsmiddelen al gekeurd?

Keuring aanvragenUw keuringsrapport
NEN 3140 Keuren van uw arbeidsmiddelen
Keuren van arbeidsmiddelen

Het NEN 3140 keuren van arbeidsmiddelen is noodzakelijk voor de veiligheid van zowel werknemers als de werkomgeving.

Keuren van uw brandblussers
Keuren van veiligheidsmiddelen

EHBO koffers, Schuimblussers, Poederblussers, CO2 blussers en blusdekens. Tool Care keurt al uw veiligheidsmiddelen.

Keuren van elektrische installaties

Het keuren van uw elektrische installaties volgens scope 8 of Scope 10 is verplicht vanuit uw verzekering.

Bekijk uw keuringsrapporten

Uw rapporten kunt u vinden in ons online portal. Hier kunt u de rapporten bekijken of in PDF downloaden.

Keuren van arbeidsmiddelen

Keuren van arbeidsmiddelen is noodzakelijk voor de veiligheid van zowel werknemers als de werkomgeving. Niet alleen de fabrikant (CE-markering) maar ook de werkgever is hiervoor verantwoordelijk. Alle arbeidsmiddelen binnen uw bedrijf moeten minimaal jaarlijks door een deskundige worden gekeurd. Dit wordt zelfs geëist door de ARBO wet vervolgens door de NEN normen. Deze schrijven voor dat alle arbeidsmiddelen periodiek moeten worden gekeurd en/of gekalibreerd.

Tool Care heeft gespecialiseerde inspecteurs in dienst die u ondersteunen bij het certificeren, inspecteren en keuren van arbeidsmiddelen. Deze inspecties vinden vaak plaats bij u in het bedrijf, met de bedoeling dat u geen gereedschap hoeft te missen. Kleine reparaties kunnen wij direct uitvoeren. Prijsafspraken onder contract zijn bovendien mogelijk!

Wat keuren we?

Tool Care keurt bij u op locatie! U kunt bij ons terecht voor:

✓ Keuring van Elektrisch handgereedschap volgens NEN3140
✓ Keuring van Zwerfkasten
✓ Keuring van Klimmateriaal (ladders/trappen/steigerdelen)
✓ Keuring van Valbescherming
✓ Keuring van Til-hijsmiddelen
✓ Keuring van Brandblussers
✓ Keuring van EHBO/BHV koffers
✓ Keuring van Vast opgestelde machines
✓ Keuring van Elekrische installaties
✓ Keuring van Noodverlichting
✓ Keuring van Palletstellingen
✓ Keuring van Oorbescherming
✓ Keuring van Tuin en parkmachines

Meten is Weten!

Van NEN 3140 keuringen, tot Ladders/Trappen en Steigers.
Tool Care Nederland regelt al uw keuringen bij u op locatie.

Mogen we ook voor u de keuringen uitvoeren?

NEN 3140 keuringen

Keuren van Arbeidsmiddelen volgens de NEN 3140 is noodzakelijk voor de veiligheid van zowel werknemers als de werkomgeving. Niet alleen de fabrikant (CE-markering) maar ook de werkgever is hiervoor verantwoordelijk. Alle arbeidsmiddelen binnen uw bedrijf moeten minimaal jaarlijks door een deskundige worden gekeurd volgens de NEN 3140 normering. Dit wordt zelfs geëist door de ARBO wet vervolgens door de NEN normen. Deze schrijven voor dat alle arbeidsmiddelen periodiek moeten worden gekeurd en/of gekalibreerd.

Het keuren van elektrisch gereedschap heeft te maken met artikel 3 van de Arbowet. Daarin staat beschreven dat gereedschap op een veilige manier gebruikt moet worden. Daarnaast moet u ook aan de arbeidsinspectie aan kunnen tonen dat het elektrische gereedschap op een veilige manier bruikbaar is. Een inspectierapport is daarbij nodig. Schakelt u ons in voor de keuring, dan krijgt uw gereedschap van ons een keuringssticker. Ook ontvangt u bewijzen van deze uitgevoerde keuring. Is er het een en ander kapot, dan kunnen wij bovendien vaak direct de reparatie voor u uitvoeren. Wij doen dat bij u op locatie, zodat u het gereedschap zo snel mogelijk weer kunt gebruiken.

Als u elektrisch gereedschap laat keuren, dan moet dat gebeuren door een onafhankelijke keurmeester. Bij Tool Care zit u in dit geval helemaal goed. Al sinds 1997 inspecteren wij elektrische installaties. We hebben ons door de jaren heen verder gespecialiseerd. Neem contact met ons op en we plannen een afspraak voor u in.

Keuren van veiligheidsmiddelen

Zijn uw veiligheidsmiddelen al gekeurd? Het is namelijk belangrijk dat uw blusmiddelen periodiek gecontroleerd worden. Immers is niets vervelender dan een niet werkende blusser terwijl u brand heeft.

Tijdens onze keuring lopen we alle blusmiddelen binnen uw bedrijf na op werking en plaatsing. Veiligheid en het werken met deugdelijk materiaal is niet alleen voor uw BHV’ers, maar ook voor de rest van de medewerkers van groot belang.

Indien we een blusmiddel afkeuren, kunnen we, in overleg met u, uiteraard op korte termijn voor vervanging zorgen.

Naast brandbeveiliging keuren we ook overige veiligheidsmiddelen zoals verbandtrommels, helmen, nooddouches en AED’s.

Elektrische installaties keuren

In de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet wordt geëist dat elektrische installaties en elektrische verplaatsbare toestellen veilig moeten zijn. Ook moeten werkzaamheden met de installaties veilig uitgevoerd kunnen worden. In de NEN 3140 norm worden deze belangrijke bepalingen benoemd voor het werken met of aan elektrische laagspanningsinstallaties. Om aan de wet- en regelgeving te voldoen is het daarom verstandig regelmatig een NEN 3140 inspectie uit te laten voeren. Hiermee zorgt u ervoor dat u en uw werknemers veilig aan elektrische installaties en met elektrische arbeidsmiddelen kunnen werken.

Deze belangrijke inspecties doen wij op basis van technisch document 12 en technisch document 14 van de SCIOS regeling.

Scope 8 is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie gebaseerd op de NEN3140 veiligheidsnorm en heeft een preventieve aard. Het doel van de keuring is het verlagen van aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen.

De Scope 10 inspectie wordt uitgevoerd op basis van de NTA 8220. De elektrische installaties worden beoordeeld op oneigenlijk gebruik of een defect wat brand kan veroorzaken. Veel verzekeraars stellen deze inspectie verplicht om een brandverzekering af te mogen sluiten, om zo het risico te beperken.

Op locatie

Flexibel

Merkonafhankelijk

Zelf gereedschap keuren

Tool Care heeft voor u een kant-en-klaar concept voor het zelf keuren en registreren van uw gereedschap! U kunt bij ons terecht voor:

✓ Opleiding keurmeester NEN3140 (VOP)
✓ Apparatentesters van diverse Merken
✓ APK Stickers NEN3140 of Technische goedgekeurd
✓ Doorpriktang & Graveermachine
✓ Software voor de verwerking van de gegevens.