Zijn uw arbeidsmiddelen al NEN 3140 Gekeurd?

Neem contact op

NEN 3140 keuring

Zijn uw arbeidsmiddelen al NEN3140 gekeurd?

Keuren van Arbeidsmiddelen volgens de NEN 3140 is noodzakelijk voor de veiligheid van zowel werknemers als de werkomgeving. Het werken met elektrisch gereedschap brengt nu eenmaal de nodige risico’s met zich mee. U zou kunnen denken aan een elektrische schok, een explosie of een vlamboog. Zulke ongelukken wilt u uiteraard voorkomen.

Net zoals de fabrikant (CE-markering), is ook de werkgever hiervoor verantwoordelijk. Alle arbeidsmiddelen binnen uw bedrijf moeten minimaal jaarlijks door een deskundige worden gekeurd volgens de NEN 3140 normering. Dit wordt zelfs geëist door de ARBO wet, vervolgens door de NEN normen. Deze schrijven voor dat alle arbeidsmiddelen periodiek moeten worden gekeurd en/of gekalibreerd.

Op locatie

Flexibel

Merkonafhankelijk

Wat houdt een NEN 3140 keuring in?

Een periodieke keuring volgens de NEN3140 zorgt voor een goede staat van uw verplaatsbaar elektrisch gereedschap. De NEN3140 keuring geeft u tijdig inzicht in de staat van uw apparatuur om zo risico’s te voorkomen.

Onder de NEN3140 norm vallen niet alleen elektrische installaties maar ook bijvoorbeeld boormachines of computers. In principe staat in de norm geschreven dat alle elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning vallen onder de NEN3140.

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om een veilige en gezonde werkplek te bieden aan hun personeel. NEN3140 keuringen op het elektrisch gereedschap is hier onderdeel van.

Waarom NEN 3140 keuring

Voor de Arbowet is het verplicht om uw werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Uw elektrisch verplaatsbaar gereedschap periodiek laten keuren volgens de NEN3140 norm is hier onderdeel van. Daarnaast is het uiteraard ook belangrijk dat uw spullen veilig zijn voor uw collega’s.

Tool Care heeft gespecialiseerde inspecteurs in dienst die u ondersteunen bij het keuren volgens de NEN 3140 van arbeidsmiddelen. Deze inspecties vinden vaak plaats bij u in het bedrijf, zodat u geen gereedschap hoeft te missen.