Over ons

Leer ons kennen.

Neem contact opBel ons

Over Tool Care Nederland

Tool Care begon in 1997 met het inspecteren en repareren van elektrische arbeidsmiddelen en was toen èèn van de eerste op dat gebied. Al snel daarna werden andere arbeidsmiddelen ter inspectie aangeboden zodat er steeds meer specialisme door training en opleiding in huis kwam. DNV (Det Norske Veritas) heeft al voor diverse disciplines de nodige certificaten uitgereikt aan de medewerkers van Tool Care de kantine hangt dan ook vol met de nodige certificaten die door de jaren zijn behaald. De keurmeesters zijn er trots op en het geeft hun meer zekerheid bij het uitvoeren van de inspecties. Tool Care is weer net een stapje verder dan andere inspecterende bedrijven. We waren al jaren door DNV gecertificeerd voor het inspecteren van vast opgestelde machines en installaties als ook voor klimmaterialen, maar nu ook voor het inspecteren van elektrisch verplaatsbare toestellen volgens NEN3140. Voorheen mocht iedere persoon die deskundig en voldoende opgeleid was inspectie uitvoeren op elektrisch gereedschap. Later is dat bekort tot klasse 0 en II toestellen maar de verzekeringsmaatschappijen willen daar vanaf. Er moest aantoonbare bekwaamheid komen onder de inspecteurs in het land zodat er meer veiligheid gewaarborgd kan worden. De firma ITV in Almere heeft in combinatie met Smit opleidingen een nieuw programma opgezet en deze wordt getoetst door DNV. Op dinsdag 5 April 2011 was het zo ver dat de keurmeesters van Tool Care als eerste van Nederland uit handen van DNV, hun certificaat in ontvangst mochten nemen. Wij zien er naar uit dat er veel specialisten zullen volgen zodat we de grootste zorg kunnen geven aan veilige arbeidsmiddelen.

Diensten van Tool Care Nederland BV:

 • Inspectie van elektrische arbeidsmiddelen
 • Inspectie van draagbaar klimmateriaal
 • Inspectie van hijsmiddelen, valbescherming, PBM’s etc
 • Inspectie van vaste installatie’s en machine’s
 • Inspectie van hefbruggen
 • Inspectie van hoogwerkers
Beleid en Visie Tool Care Nederland BV & Kalibratiecentrum Nederland B.V.

Het beleid van Tool Care Nederland B.V. & Kalibratiecentrum Nederland B.V. is gericht op het doelmatig en beheerst, volgens de eisen en verwachtingen van opdrachtgevers, verrichten van werkzaamheden en leveranties conform de daarvoor geldende regels ten aanzien van kwaliteit, Arbo en milieu. Werkzaamheden worden zo georganiseerd dat deze worden uitgevoerd volgens:

 • Wettelijke voorschriften;
 • Voorschriften van het NEN-EN-ISO 9001:2015 systeem;
 • Voorschriften van het VCA* 2017/6.0 systeem

Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider dat er binnen het bedrijf de juiste middelen en voldoende praktisch en theoretisch geschoold personeel beschikbaar is voor het praktisch implementeren van het geformuleerde beleid.

Doelmatig en beheerst verrichten van werkzaamheden is inherent verbonden aan een bedrijfsvoering die open staat voor verbetering en aanpassingen. Het beleid en de organisatie als geheel is bij voortduring onderhevig aan het bepalen van doelstellingen, de uitvoering en beoordeling van preventieve en correctieve maatregelen en indien nodig aanpassing van het beleid. Hierdoor streeft de organisatie continue verbetering van haar prestatie na.

Om de implementatie van het beleid binnen de organisatie op structurele wijze te laten plaatsvinden wordt er jaarlijks door de directie een plan vastgesteld. Het plan dient concrete doelstellingen te bevatten en dient periodiek door de directie te worden bewaakt op de voortgang.

De doelstellingen van ons beleid zijn:

 • Dat iedere werknemer bij de uitvoering van zijn taak er in de eerste plaats voor zorgt, dat persoonlijk letsel en materiële schade en/of verstoring van het milieu voorkomen wordt;
 • Het verzorgen van voorlichting en onderricht, zo vaak als nodig, om veilig werken als gewoon te gaan beschouwen, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld deze voorlichting en dit onderricht te volgen;
 • Dat gereedschappen, machines en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruikt worden om ongevallen met of zonder letsel en ongevallen met materiële schade of aantasting van het milieu te voorkomen;
 • Een schone opgeruimde werkomgeving te bevorderen, hetgeen veilige en gezonde werkomstandigheden positief zal beïnvloeden;
 • Marktleider worden op het gebied van keuren, kalibreren en repareren van arbeidsmiddelen;
 • Het optimaliseren van het primaire proces zodat er aan de huidige normen wordt voldaan;
 • Het optimaliseren van de communicatie;
 • Investeren in medewerkers d.m.v. training en opleiding teneinde de kwaliteit van de medewerkers te verhogen.

Om continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te kunnen garanderen en een groei te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk dat actief de tevredenheid van de klanten wordt gemeten en wordt geëvalueerd en dat bij het uitvoeren van opdrachten telkens wordt uitgegaan van de wensen van de klanten.

Door de directie zullen periodiek verificaties worden uitgevoerd en verbeterpunten worden vastgelegd teneinde vast te stellen of het kwaliteitssysteem overeenkomstig het geformuleerde beleid doeltreffend functioneert en de prestaties van de organisatie continu kunnen worden verbeterd. Hierbij worden eigen evaluaties en onderzoeken naar klanttevredenheid en de markt als basis gebruikt.

Getekende versie is op aanvraag verkrijgbaat.

Meten is Weten!

Van NEN 3140 keuringen, tot Ladders/Trappen en Steigers.
Tool Care Nederland regelt al uw keuringen bij u op locatie.

Mogen we ook voor u de keuringen uitvoeren?