Heeft u meetmiddelen die gekalibreerd en/of gekeurd moeten worden?

Neem contact op

Keuren en kalibreren van uw gereedschap

Is uw gereedschap al gekeurd en gekalibreerd?
Het periodiek laten keuren en/of kalibreren is in sommige gevallen wettelijk verplicht. Ook als het niet verplicht is, is het uiteraard, in het kader van veiligheid, verstandig om jaarlijks te laten controleren.

Of het gaat om een keuring of een kalibratie, is per product verschillend. Het verschil tussen een kalibratie en keuring wordt later op deze pagina uitgelegd. Tevens komt aan bod welk product welke controle nodig heeft voor uw branche.

Op locatie

Flexibel

Merk onafhankelijk

Verschil keuren en kalibreren

Het wordt geadviseerd om periodiek uw meetmiddelen/gereedschap te laten keuren of kalibreren.

Er zijn bepaalde items die wel gekeurd moeten worden, maar bijvoorbeeld niet gekalibreerd en andersom. Een apparaat dat dingen meet, is een kalibratie object. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een laagdiktemeter of thermometer.

Een item dat niks meet maar waarvan de veiligheid wel belangrijk is, is een keuringsobject. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een ladder/trap, uw elektrische apparatuur of uw persoonlijke valbeveiliging.

De betekenis van de begrippen keuren en kalibreren volgt hieronder;

Keuren: Met keuren wordt uw gereedschap gecontroleerd op werking, veiligheid en deugdelijkeheid. Dit gebeurt volgens een bepaalde NEN norm die voor het item voorgeschreven staat. Voor elektrische apparaten is dit bijvoorbeeld de NEN 3140 en voor ladders/trappen is dit de NEN 1010.

Kalibreren: Met kalibreren worden de meetwaarden van een item vergeleken met een hogere meetstandaard. Kortom, als uw temperatuurmeter een waarde aangeeft van 29,5, is het dan werkelijk 29,5? Dat wordt gecontroleerd tijdens een kalibratie.

Het keuren/kalibreren van uw items is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit maar ook voor de veiligheid. Zorg er dus voor dat uw items periodiek gekeurd/gekalibreerd worden!

Tool Care Nederland B.V.

Keuringen en kalibraties per branche

In de afbouw branche zijn er items die periodiek of gekalibreerd of gekeurd moeten worden. Hieronder een lijst per item of het een kalibratie of keur object is.

Keurings objecten:
Ladders/trappen
Til en hijsmiddelen
Elektrische apparatuur
Valbescherming

Kalibratie objecten:
Laagdiktemeters
Relatieve vochtigheidsmeters
Temperatuurmeters
Thermo/hygrometers

Zowel de kalibraties als uw keuringen kunnen we volledig voor u ontzorgen.
Veiligheid is niet alleen voor u maar ook voor uw medewerkers erg belangrijk. Laat uw items dus periodiek keuren en kalibreren!